Wednesday, October 28, 2009

Tõeliselt hooliv ei ole iial passiivne - ta tegutseb.

Läbi aegade on kriisid ühendanud inimesi. See sõnum räägib halva asja paremast poolest. Selle parema äratundmine lisab hoogu aktiivseks tegutsemiseks.
Kui me suudame rasketel aegadel kokku hoida, siis see ainult tugevdab meid. Peame suutma uskuda, et ühiselt tegutsedes on lihtsam, kui üksinda rabeledes. See eeldab hoolivamat suhtumist oma ümbrusesse ja lähikonda. Kas sul läheb korda, mis olukorras teised on? Kas sa tegutsed enda või kõigi eest? Millised on meil eelised selles olukorras tegutsemiseks?
Mina näen, et meil on potentsiaal, mida kasutada eelisena. See on meie rahva e-lembus.
Võrreldes teiste riikidega oleme e-vahendite kasutamisel juba üsna edukad. Kui seda eelist kasutada ühiste eesmärkide poole liikumiseks võime jõuda üsna väheste vahenditega väga kaugele. Rahvas, mõelge sellele ja tegutsege!

1 comment:

Urmas H said...

Mõnikord on passivne hoolimine enam väärt kui aktiivne. Liigne agarus pole muud kui ogarus. Timurlane võib aktiivselt aidata vanainimese üle tee, hoolimeta abistatava passivsest tahtest mitte minna.