Friday, May 22, 2015

Mõtteviisi muutuse vajalikkus

Olen viimasel ajal mõned lood kirjutanud haridusfoorumis. Kuna see on ainult listi vormis, siis lisan need  ka siia, kirjapandud mõtetesse; võib-olla pakub kellelegi huvi.
------------------------------------------------------------------------
Tihti kohtab elus olukorda, kus lapsevanem püüab oma lapsele soovida ja head, kuid see läheb lihtsalt ülepea ja mööda.
Mingil põhjusel ei ole lapsed alati valmis vastu võtma seda, mis on tegelikult hea, vaid tihti on olukordi, kus selles nähakse tüütust ja jampsi, mis ainult segab ning häirib.
Tean ühte vana meest, kes oli väga haritud ja andekas. Töötas päris mitmetel kõrgetel ametikohtadel, kuid jõi kõik oma võimalused maha, kuni lõpetas peaaegu prügikasti ääres. Ta oli üritanud juba paar korda ebaõnnestunult eneselt elu võtta ja elas täielikus meeleheites. Tal ei tulnud enam mõttesse midagi targemat teha, kui minna ühe kirikuõpetaja juurde ja rääkida ära oma olukord.
Ega õpetajagi ei osanud peale tema mure ära kuulamist midagi muud erilist ette võtta, kui ütles, et teeme siis seda, mida mulle on õpetatud ja see peaks toimima.
Nad põlvitasid koos ja palusid Jumalat ning tunnistasid, et kusagil on elus midagi valesti läinud. Nad palusid, et Ta tuleks ja kaitseks ning kannaks hoolt kõige selle eest, mida ei oleks pidanud toimuma. Veel palusid, et Ta annaks ka tunnetust ja tarkust sellest olukorrast väljatulemiseks ja et kogu mõttemaailm võiks muutuda ja olla kantud Jumala tarkusest.
Ta ütles, et kui nad olid lõpetanud, ei tundnud ta midagi erilist, kui ainult seda, et sügav rahu valdas teda ja mingi teadmine, et see on nüüd möödas.
Peale seda, hakkas ta tasapisi iga päevaga üha rohkem täituma rahu ja meelekindlusega ning tundis, et ta on täielikult muutunud. Ta ei vajanud enam alkoholi, kuigi oli alateadlikult ettevaatlik selles osas.
Kui ma teda üks kord ühes koguduses kohtasin, oli tal väga hea meel kohtuda tuttavaga, kes mäletas teda aastaid enne seda, kes ta nüüd oli. Ta nägi tõesti täiesti teistsugune välja.
Temaga oli huvitav vestelda, sest ta oli haritud ja intelligentne ning see seesmine inimese sära, mis temas tegelikult oli, paistis nüüd täies hiilguses kaugele. Ta hakkas üsna varsti ka jutlustama ja käisin isegi üsna tihti ta jutlusi kuulamas, kuna selles oli väga põnevaid mõttekäike (ta kirjutas pärast ka ühe raamatu).
Ühte asja ta kogu oma hilisemas eluperioodis väga kahetseb – see oli vanematele tekitatud valu.
Tal olid usklikud vanemad ja ta meenutas vanas eas pisarsilmi, millist valu oli ta oma joomingutega neis noorusest saati ja kogu täismehe eas tekitanud ning kuidas ta ükskõikselt naeris ja pilkas neid oma usu pärast. Ainuke, mis ta soovis, et kui saaks ainult seda kuidagi korvata (vanemad olid ammu juba surnud). Ta lisas, et ülejäänu on kõik tühine selle kõrval.
Vaata seda alljärgnevat Piibli kirjakohta. Kas sa leiad siit sarnasust selle mehega, kes vanas eas muutis oma mõtteviisi ja suure valu ja ehmatusega leidis, et terve oma senise elu oli elanud valesti? Palun loe, ja mõtiskle.
Jh 3:16-21
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.
19 Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad.
20 Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks.
21 Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas (tsitaadi lõpp).
Kas on elus lihtsam elada, kui sa ei pea kandma saladuse koormaid (kapis olevaid luukeresid)?
Kui sa tunned, et mingi asi vajab elus korrigeerimist, võid toimida, nagu see meeski. Sa ei pea selleks nii vanaks elama. Seda võib teha ka noor inimene. Seda võid sa teha ka kohe, samal hetkel, ise, ilma kirikuõpetaja juurde minemata. Piisab vaid ausast ja siirast soovist.
Kui Sul on huvi Jumala asjadega rohkem tuttavaks saada, siis palun ära jää üksi. Öeldakse, et ükski puu halg ei põle üksi, vaid ikka koos teistega. Nii on ka Sinuga.
Üksi jäämine on selles olukorras isegi ohtlik, seepärast käi natukene ringi ja otsi endale kogudus, millega liituda. Kuid ära tee seda kiirustades, sest on kahjuks palju ka selliseid, mis püüavad inimeste üle kontrolli saavutada (igasugused aruandmised oma tegevuste ja vaimulike saavutuste kohta) - selliseid väldi.
Seepärast, palveta (räägi Jumalaga) kõigepealt sellepärast väga tõsiselt, et Sa ei satuks valesse kogudusse ja Sa võiksid leida selle õige, just Sinu jaoks sobiva.
Siis esialgu külasta palju erinevaid kogudusi, kus mõtiskle ja tunneta just nende printsiipide järgi, millest ma ees- ja allpool rääkisin.
Hea kogudus on see, kus Sa oled teretulnud ka oma puudustega ja inimlikest vigadest  julgetakse siin rääkida. Kus Sa tunned, et Sinust hoolitakse ja Sa oled neile väga oluline. Seal, kus on palju "õigeid", võib paista välja väga ilus, aga seespidiselt ei pruugi see üldsegi nii olla.
Hea kogudus on see, kus nähakse muutuse vajadust, kuid lastakse inimene sellesse muutusse kasvada, mitte ei hakata Sind kohe sellesse suruma.
Kindlasti tuleb vaimuliku kasvu perioodil ette olukordi (nagu kasvueas lapsel), kus muutused võivad olla ebameeldivad (see on millegipärast inimeste juures ikka nii), kuid siis Sa ei hakka selles süüdistama kogudust või Jumalat, vaid hakkad nägema vajadust iseenda muutmiseks koos Jumalaga (ära tee seda kunagi ilma Temata).
Sellepärast ongi väga hea, kui Sa alustad enda vaimuliku kasvuga sellest kogudusest, mis on Sinu jaoks meeldiv ja võid seal olevaid inimesi usaldada.
Vastupidine on väga külm, kõle ja raske. Seal ei ole elu, vaid surm.
Vaata, mida Jeesus ütles nende kohta:

Mt 23:27
Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku!


Kui Sa leiad hea koguduse, siis Sinus on rõõm ja inimesed on rõõmsad Sinu ümber. Julgen soovitada; mõtle sellele ja näe vaeva. See ei pruugi lihtne olla, aga ükski varandus ei vedele tänaval, vaid selle leidmiseks tavaliselt nähakse vaeva (kuid ära jää poolele teele, vaid mine lõpuni).

5Ms 30:19
Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,


Austuse ja lugupidamisega
Enn Veesalu

No comments: