Tuesday, December 22, 2015

Avalik kiri Maire Aunastele


Seoses kooseluseaduse avaliku aruteluga, milles osalesin, sain kirja küsimusega meile tuntud teleinimese ja poliitiku Maire Aunast poolt. Tema küsimuse toon tundus olevat siiras, püüdsin omalt talle samuti siiralt vastasta. Maire küsimus mulle, oli alljärgnev: 
 
Tere! Küsin puhtast huvist: miks riigikogu ei tohiks või lausa ei peaks arvestama VÄIKESE huvigrupiga? Me peame ja tihti ka arvestame vaid ÜHE inimese huvidega( sest kes siis näiteks selle ühe inimese eest veel seisaks, kui mitte sotsiaalkomisjon, kuhu ka mina kuulun...) Mina aitan ka ühte inimest, kui vaja. Ja miks peaks enamus otsustama, kuidas vähemus elama peaks? See viimane on tegelikult vägivald. Kooseluseaduse rakendusaktid täna tõenäoliselt hääletatakse maha, aga sellega astub Eesti ühiskonnana suure sammu tagasi- kaugesse ja pimedasse nõukogude aega. Minul on kahju ja piinlik, kuigi IRL tervikuna mõtleb teisiti. Kõike head soovides Maire
 
Ja kuna eelnenud kirjavahetus toimus avalikus vormis, siis ka minu vastus oli avalik. Minu vastus on siin:
 
Austatud Maire Aunaste,

Olen väga tänulik Teie osavõtlikkuse eest tagasisidet andes ja kuna küsimus on esitatud avaliku kirja raames, siis ma ei vasta sellele küsimusele mitte privaatselt, vaid üldisel mailiaadressil, lootes, et see ei häiri Teid, ega kedagi teist.

Küsisite, et kuna tihti peame arvestama ühe inimese huvidega, siis miks peaks inimesi aidates enamus otsustama, kuidas vähemus elama peaks. Tunnistan, et olen Teiega ühel arvamusel, et tõesti ei peaks. Seepärast jääbki arusaamatuks, miks on siia kaasatud nii riik, kui ka rahvaesindajad? Sest erinevaid vähemusi on väga palju (kas teil on ettekujutust, kui palju on vähemusi ja kõiki nende huvisid – keda eelistada?). Kõigi nende huvidega lihtsalt ei suudagi puht füüsiliselt keegi arvestada. Seepärast polegi läbi inimkonna ajaloo kellelgi keelatud elada, nagu tahab (kui seadusi ei riku). Ja mõistlik on ka see, et ka vähemus ei peaks otsustama, kuidas enamus elama peaks. Samas usun, et ega Teilegi pole keegi keelanud vähemust aidata, kui Teil selleks soovi olnud on. Vähemalt ise ei ole mingit vastuseisu kogenud, kui võimalus kedagi aidata olnud http://www.parnupostimees.ee/457072/tanulille-palvis-enn-veesalu

Teiseks avaldasite kartust, et kooseluseaduse tühistamisega võib langeda Eesti helge tulevik põrmu ja tekkida stagnatsioon.

Julgen öelda, et abielu ei ole mingi usuhullus, vaid ühe normaalselt funktsioneeriva ühiskonna regulatsioon kaose vältimiseks. Kaldun arvama, et poliitikuna pole Teile see uudiseks, et eluterve perekond on ka terve ühiskonna kõige väiksem algosake (rakk). Mida tervemad on meie kehas rakud, seda väiksem on tõenäolisus põdeda mõnda haigust (paratamatult on teatud valed eluviisid ebameeldivaid haigusi levitanud – minu arust hoiatus elult eneselt).

Nii on ka ühe rahvakooslusega; terve ja täisväärtuslik perekond on normaalse ühiskonna tagatis. Iga väärastunud mõju lapsepõlves, kannab kaugeleulatuvaid tagajärgi. Mida rohkem neid eelnimetatud juhtumeid ühe rahvuse hulgas summeerub, seda suuremaks muutub risk ebaõnnestuda rahvusena (ajalugu annab sellele piisavalt kinnitust; pealegi pole me siiani veel mingi suur rahvus, et väga palju eksida).

Kui me lähtume eluseaduste üldpildist, siis laps sünnib siia ilma läbi armastuse (nii on lihtsalt loodud). Ja kui ta saab soojust, elutarkust, hellust ja armastust, siis kasvab ta tugevaks ja elujõuliseks. Et arusaadavamalt selgitada, võrdleks teda nagu noore ja õrna taimega, kes tahab samuti soojust, hoolitust, valgust ja toitu.

Eeltoodud näite põhjal edasi minnes, näeme, et kui taimega peaks midagi teistmoodi minema, siis on oht, et jääb kiduma. Kui ta pole saanud kohe alguses piisavalt soojust ja valgust, siis venib ta pikaks (või jääb kängu) ja jääb nõrgaks. Ta ei suuda pärast enam iseseisvalt püsti seista ning vaid vajab lisatugesid. Samuti võib jääda taime viljakus puudulikuks või päris olemata.

Nii paraku on ka lapsega, kes ei saa kohe alguses seda, mida ta saama peaks. See tähendaks seda, et ta võib osutuda hiljem abivajajaks või hakkavad temas avalduma mingil moel hälbed. Ja mida kõrgemale võimuhierarhias, see kunagine hälbinud pagasiga laps täiskasvanuks saades peaks jõudma, seda ohtlikumaks võib muutuda ta tervele ühiskonnale (selline on paraku eluseadus).

Perekond ongi üksus, mis on loodud eeltoodud protsessidele arenguharmooniat tagama. Mida täisväärtuslikum perekond on, seda kindlam on ühiskond ja väärastunud nähtused ühiskonnas ei ole enam prevaleerivad.

Nagu teada, ongi selleks väljatöötatud abieluseadus, mis tagaks antud institutsiooni võimalikult sujuva toimimise ja seda ka üle põlvkondade. Hakates kooseluseadusega kõrvale veel midagi tekitama, teeb asjad ainult segasemaks (tegelikult aetakse selle varjus asju, mida ei julgeta valjult välja öelda – see ise juba on olemuselt kõige otsesem valetamine ja varjamine ning sellpärast ka rahvale väga ebameeldiv).

Kui inimestel ei ole soovi abielluda, siis keegi ei ole seda teha käskinud. Kui nad aga tahavad oma suhtele seadusliku kaitset, siis võivad nad seda teha formaalselt abieluseaduse põhjal ja kellelgi ei kaasne sellega kohustus mingeid pulmi pidada. Selleks see seadus on mõeldudki ja seega täiesti sobilik.

Maire, naisterahvana teate vast ise paremini, et enamik noorte naiste (julgen öelda isegi iga noore tütarlapse) unistus on seista kunagi oma printsiga altari ees ja kanda pruudikleiti (need on naised; ja see on ju hea). See, et mehed oma mühaklikkuse, arguse või mingil muul ettekäändel tahavad „tagaust põgenemiseks“ lahti jätta on tänapäevaühiskonna kurb tõsisasi ja naistel ei jää muud üle, kui seda „mängu“ kaasa mängida ja lihtsalt head nägu teha, justkui kõik olekski korras.

Mehena, pean paraku tunnistama, et vabaabielu tegelik põhjus on meeste suutmatuses vastust võtta. Mehe väärikus väljendubki vastutusvõimes. Vastutusvõimetu ja arg mees on väga ebameeldiv kõigi jaoks. Eneseimetleja, omanaha päästja või muidu poisike (mõni või olla poisike elu lõpuni) ei sobi kokku mehe ideaaliga. Vastutusvõime tagab mehele hea renomee ja edu.

Kui seda viimati nimetatut mehes ei ole, siis hakkab paratamatult selle hale koopia või mingi muu külg elus oma elu elama ja mitte just kõige ilusamal moel välja paistma. Tahes tahtma jätab see oma jälje ka perekonda.

Kartus vastutust võtta (või ükskõiksus selles osas), ei ole kunagi elus midagi head toonud. Paraku on nii paika pandud ja loodud perekonnas, et mehel on vastutav roll. Kui mees vastutust ei võta, siis teevad seda naised, kes üldjuhul on loomult vastutustundlikumad, kuid nad ei ole selleks loodud, kuigi suudavad vahel teha seda paremini, kui mehed.

Kindlasti on ka vabaabielus vastutustundlikke mehi, kuid elu näitab, et paljud sellised paarid siiski mingi aja pärast ka abielluvad (sest varasemalt pole keegi õpetanud neile õigel ajal olulisi asju elus; see tuli hilisema kogemusega). See kinnitab, veelkord abielu olulisust ühiskonnas, kuna loob nii naises, kui lastes kindlustunde. Kui ühed head peretuttavad abiellusid ja lapsed olid teismelised, siis sel hetkel oli väliselt kõik endine. Ainult lapsed täiskasvanuks saades hiljem tunnistasid, et sellest päevast muutus perekonnas kõik. Hakkas hoopis teistsugune elu. Peamine, mis nad esile tõid oli kindlusetunne, et isa ja ema ei lähe enam lahku.

Vastupidine näide. Üks meesterahvas otsustas, et kui lapsed on juba peaaegu täiskasvanud, siis võib ta nüüd kodunt teise naise juurde elama asuda. Peale seda varsti täiskasvanuks saav tütar ütles lähenevate jõulude ajal kurbuse ja valuga, et miski pole enam endine. Kõik on tühi ja kõle. Need on lapsed, meie tulevik, kuid paljuski mõjutatud meie otsustest.

Naine on loodud saama mehelt turvtunnet, kui talle on see tagatud, siis tekib tal vajadus hoolitseda kellegi eest. Abielu puhul on see perekond. Naine saab siis tunda ennast vabana ja väärikana.

Need viimased olid mõned põgusad eluvisandid, mille üle tasuks mõtiskleda. Inimene on tahtnud läbi aegade loodusest ja Loojast üle olla, kuid neid seadusi eirates ootab paratamatult varsti ees tupik. Veel hullem, kui seda ei nähta või taheta tunnistada, siis käivituvad teised protsessid, mida me üha rohkem oma ümber reaalses elus näeme.

Veel hullem on, kui sellega kaasneb kahepalgelisus. Näiteks, viimasel ajal kohtab järjest rohkemat alkoholi liigtarbimist liikluses. Selle asemel, et ausalt öelda, mis on põhjused ja muuta seaduslikke regulatsioone (isegi piisaks, kui alkoholi reklaami asemel tuleksid mõnusad reklaamid, mis suunaks alkoholi tarbimist vastupidises trendis), tehakse ikka ja hoolega „pakazuhat“ ennetustööga, mille ümber käib küll kena jutt, aga tulemused on nii, nagu nad on.

See oli lihtsalt veel üks näide eluseadustele tulemusteta vastu töötamisest. Pole saladus, et selle taga on palju tegureid (riiklikud rahalised huvid, mõne inimese isiklik huvi alkoholi vastu, isiklik kasu jne.). See näitabki, kui kramplikult ja järjekindlalt inimesed nende toimemehhanismide vastu püüavad töötada, andmata aru, et suunates ühiskonna järelkasvu alkoholist eemale, võib innovaatilisusega palju rohkem raha riiki sisse tuua, kui mõnede almustega kasiinolt, või sigareti paki pealt sente teenides. Samas teavad ju kõik, et kaudne kahju ühiskonnale nii rahalises, kui vaimses mõttes on palju suurem, kui sellisest elu mürgitamisest saadav otsene rahaline tulu.

Kahjuks kõik kusagil „pööningul“ kinni. Sedasi need mõtted kopitama lähevadki.  

Nii ka kooseluseaduse mõtted ei ole mingid uued mõtted, need on juba ammu kellegi vanad, mida püütakse meile väga kaasaegses pakendis pakkuda. Kunagi homoliidrite poolt ameerika keskklassile suunatud strateegia, on tänaseks on meieni jõudnud. Kel huvi võib tutvuda, milliste meetodiga soovitatakse inimeste põhimõtteid, suhtumisi ja hoiakuid muuta. Raamatu autorid Marshall Kirk ja Hunter Madsen koostanud õpetuse  (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear & Hatred of Gays in the 90s [„Pärast balli: kuidas Ameerika saab 90. aastatel jagu geide-hirmust ja nende vihkamisest”].), mis täielikult langeb ühte meil siin kohapeal toimiva liikumise tegevusstrateegiaga. Lugemisel võib veenduda, et ega ei varjatagi, et peamine eesmärk on rünnak ja kuidas enda tahet ühiskonnas kehtestada ning peale suruda. Küsiks, kui palju sellise tegevuse viljad väärtusi ühiskonnale juurde lisavad? Milline helge tulevik meid ootaks?

Ega eluseaduste vananenuks tunnistamine ei muuda neid seadusi automaatselt veel olematuks. Ei tea, kui edumeelsete ja tähtsatena need inimesed võisid ennast tunda, kes tahtsid omal ajal jõgesid tagurpidi voolama panna, kuid eks nemadki olid kõigest inimesed ja nagu elu näitas, samuti ekslikud.

Kahjuks vahel juhtubki, et inimesed satuvad vaimustusse ja arvavad, et eluseadustega vastuollu minekuga oleks justkui saavutatud midagi uut ja kaasaegset. Loodan, et eelnenud näiteid andsid piisavalt selgust, et tegelikult see nii ei ole.

Elu edasiviivaks jõuks on siiski meid ümbritseva loodusega ja eluväärtustega käsikäes käimine. Iga rumal, hoolimatu või ükskõikne tegu võib tuua suure reostuse nii ümbritsevasse loodusesse, kui rikkuda meis endis oleva puhtuse. Valgete riietega on käia ilus, kuid me peame jälgima hoolega iga oma sammu, et me neid ära ei määriks. Selline elu ongi, lihtne, korrektne ja puhas. Igasugune läbu jätab plekid; mõned koguni kogu eluks.

Vabandan, et nii pikaks läks, kuid lühemalt ei osanud. Ju see pakitses südame peal ja pidi välja saama. Aga tänan veelkord huvi eest ja soovin Teile selles töös toimekust ja uusi mõtteid, mis loovad elu ja sellega kaasnevat ilu ning mitte näiliselt, vaid tegelikult.

 

Tänu, austuse ja lugupidamisega

Enn Veesalu

No comments: